Đội ngũ giáo viên

 • Trương Thị Bích Loan

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1

 • Nguyễn Đức Hiền Vi

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.2

  • Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Tiểu học - Trường CĐSP Bình Thuận.
  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
  • Chứng nhận GV dạy giỏi cấp huyện (Hàm Tân - Bình Thuận) từ năm học 2009-2010.
  • 11 năm kinh nghiệm giảng dạy (tại Bình Thuận: 03 năm; Trường DL Văn Lang, Q5: 04 năm; tại AES: 04 năm).

 • Cô Trần Thị Trúc Đào

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.3

  • Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A

 • Hoàng Thị Huyên

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

 • Lê Thị Tuyết Lan

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.5

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Tốt nghiệp loại giỏi
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " Ứng dụng bảng tương tác vào dạy học "

 • Nguyễn Thị Lĩnh

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.6

  • Cử nhân Sư phạm Tiểu học – Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • Chứng chỉ Ngoại ngữ -Trình độ B
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế Á Châu

 • Cô Võ Thị Lên

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.7

  • Cử nhân Sư phạm Tiểu học – Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Kĩ thuật viên tin học
  • 4 năm giảng dạy tại trường quốc tế.

 • Đào Ngọc Xuân

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.1

  • Cử nhân Sư phạm Tiểu học – Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lưu Bảo Uyên

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.2

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Lê Thị Ngọc Kiều

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.3

  • Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học"
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Bùi Thanh Trúc

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 • Nguyễn Hồ Kim Ngân

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 2.5

  • Cử nhân chuyên nghành Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Cần Thơ
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng bảng tương tác vào dạy học"
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lý Ngọc Bích

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 3.1

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "

 • Bùi Thị Lin

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 3.2

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C
  • Chứng chỉ Tin- Trình độ B

 • Nguyễn Thị Hương

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 3.4

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại tường Dân lập Lê Quý Đôn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "

 • Nguyễn Thị Thu Hương

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 4.1

 • Nguyễn Xuân Lộc

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 4.2

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - IELTS 6.5
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 • Trần Thị Phường

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 4.3

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng -Trình độ A

 • Phạm Thị Thảo Nguyên

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 4.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại tường TH - THCS Quốc tế Mỹ Úc
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • Chứng chỉ Tin học Trình độ A

 • Hoàng Thị Kim Anh

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 5.1

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường ĐH Sư Phạm Tp.HCM
  • Cử nhân Sư Phạm Toán - Trường Cao đẳng Sư phạm BR-VT
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 08 năm kinh nghiệm tại trường Quốc tế Á Châu
  • 1 năm kinh nghiệm tại AES

 • Lê Thị Minh Đẩu

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 5.2

  • Cử nhân khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A-Chứng chỉ " ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Học quận 1
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Mộng Nhi

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 5.3

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Stem
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Kiều Giang

  Giáo viên Chủ nhiệm lớp 6.1, GV Ngữ Văn

  Cử nhân ngành sư phạm Ngữ Văn – Đại học sư phạm TPHCM Chứng chỉ Tin học: trình độ A Chứng chỉ Tiếng Anh: trình độ B 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Trịnh Hoài Sơn

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2, bộ môn Toán

  • Cử nhân ngành sư phạm Toán - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • 17 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Bùi Thị Vân Anh

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 6.3/ GV Giáo Dục Công Dân

  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
  • Tiếng Anh IELTS 5.0.
  • Chứng chỉ hoàn thành khoá học Intel ứng dụng trong giảng dạy.
  • Kinh nghiệm 03 năm giảng dạy tại AES.

 • Trần Thị Như Mai

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1/ GV Sinh Học

  • Cử nhân ngành sư phạm Sinh học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học : ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Phương Tâm

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 7.2/ GV Ngữ Văn

  • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Chứng chỉ Tiếng Anh
  • Trình độ B2 (Khung Châu Âu CEFR)
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Quốc Anh

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 8.1/ GV Toán

  • Cử nhân sư phạm Toán học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Anh Văn : B2
  • Chứng Chỉ Tin Học : Tin học văn phòng Nâng Cao

 • Lê Thị Loan

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 8.2/ GV Vật lí

  • Cử nhân sư phạm Vật lý - Trường Đại học Vinh
  • Chứng chỉ tin học - Trình độ B
  • Chứng chỉ tiếng Anh - Trình độ B
  • 08 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Châu Ngọc Vinh

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9.1/ GV Toán

  • Cử nhân sư phạm toán học- Trường đại học sư phạm TPHCM-Loại Giỏi
  • Chứng chỉ giải toán trắc nghiệm bằng máy tính cầm tay Casio
  • Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
  • Chứng chỉ tiếng anh: Toiec 480

 • Phạm Thị Phương Ngọc

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 9.2 /Ngữ Văn

  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, loại Giỏi, Thủ khoa, ĐH Sài Gòn.
  • Thạc sĩ Lí luận Văn học, ĐH Sư phạm TP HCM.
  • Giảng dạy 6 năm tại các trường THPT công lập.
  • 1,5 năm giảng dạy lớp chuyên Văn tại Phổ thông Năng Khiếu- ĐHQG.
  • Hướng dẫn HS Nghiên cứu Khoa học đạt Giải 3 Quốc gia,
  • Chứng chỉ Anh Văn B1 CEFR.
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A.

 • Đỗ Thị Phương Lan

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 10.1/ GV Hóa học

  • Cử nhân sư phạm Hoá học- Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ tiếng Anh_ trình độ B2
  • Chứng chỉ tin học căn bản

 • Tạ Thị Trương

  Giáo viên chủ nhiệm 10.2/ GV Ngữ Văn

  • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy trường công lập
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Hoàng Sơn

  Giáo viên chủ nhiệm 12.1/ GV Toán

  • Cử nhân Toán Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
  • Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Toeic 710
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Cô Quách Thị Mai Thy

  Giáo viên Tiếng Anh

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành giảng dạy - Trường Đại học Hoa Sen
  • Toeic 785
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Cô Lê Khả Tú

  Giáo viên trợ giảng tiếng Anh

  • Cử nhân Tiếng Anh - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Toeic 800
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Cô Trương Thị Trúc Mai

  Giáo viên trợ giảng tiếng Anh

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh chuyên ngành giảng dạy - Trừơng ĐH Hoa Sen
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Thầy Steve Meek

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 1

  • Cử nhân Lịch sử - Đại học Liverpool John Moores
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Việt Nam, 2 năm huấn luyện viên bóng đá

 • Thầy Sam Abercrombie

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 3

  • Cử nhân Lịch sử và ngôn ngữ Anh - Đại học Fraser Valley
  • Thạc sĩ Quản trị Cộng đồng - Đại học Roehampton
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL
  • 5 năm kinh nghiệm, trong đó 4 năm kinh nghiệm quốc tế (bao gồm 1 năm hoạt động tình nguyện )
  • 1 năm kinh nghiệm ở Canada

 • Thầy Binh Tran

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 4

  • Cử nhân Khoa học - Đại học New Hampshire
  • Chứng chỉ giảng dạy Americorps
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Mỹ
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Việt Nam

 • Thầy Gerard Daniel Armstrong

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 10, 11 và 12

  • Giáo viên tiếng Anh lớp 10, 11, 12
  • Cử nhân xã hội (Danh dự), ĐH Sussex, Anh quốc
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (CELTA)
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS tại trung tâm ACET, HCM

 • Lê Thị Thùy Trinh

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 3.3

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ". Chứng chỉ Tin học trình độ A.

 • Ahmad Hameed

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 5

  • "Cử nhân Khoa học - Đại học Carleton
  • Chứng nhận TESL - Hội thảo Oxford
  • 1.5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Canada và 1 năm tại Việt Nam"

 • Benedetta Ferro

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 2

 • Lizzy Edwards

  Điều phối viên ELL

 • Joseph O'Sullivan

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 10, 11.2

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Stem
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Mark Sims

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 6

 • Robyn Lucas

  Giáo viên Tiếng Anh lớp 1

 • Chris Knight

  Giáo viên tiếng Anh / Khoa học / Toán cho lớp 1, 4 và 7

 • Kha Khung Hiệp

  Giáo viên chủ nhiệm lớp 11.1/Vật Lý

  • "Cử nhân sư phạm vật lí - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Cử nhân vật lí học chuyên ngành hạt nhân nguyên tử - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Một năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn vật lí tại AES."

 • Nguyễn Minh Đảo

  Giáo viên Lịch Sử

  • Cử nhân sư phạm Lịch Sử - Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B.
  • Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Phạm Ngọc Vàng

  Giáo viên Công nghệ

  • Cử nhân sư phạm kỹ thuật công nông nghiêp
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • Chứng chỉ tin học:A
  • Chứng chỉ Anh Văn: B1

 • Trần Mai Linh

  Giáo viên Âm nhạc Tiểu học

  • Cử nhân Sư phạm Âm nhạc – Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ " Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học "
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THCS-THPT Hồng Đức quận Tân Phú