Đội ngũ giáo viên

 • Trần Thị Thu Ba

  Trưởng bộ môn

  • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Bĩnh Khiêm quận 1
  • 04 năm kinh nghiệm làm việc tại trường AES

 • Võ Thị Lên

  GVCN G1.1

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Cử nhân Sư Phạm giáo dục công nghệ - trường Đại học Đồng Tháp
  • Kĩ thuật viên tin học - trường Đại học công nghệ thông tin quốc gia HCM
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Trần Thị Trúc Đào

  GVCN G1.2

  • Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Thanh Thư

  GVCN G1.3

  • Cử nhân Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Quy Nhơn
  • Chứng chỉ tin học trình độ A
  • Chứng chỉ anh văn trình độ B
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS + AES

 • Nguyễn Thị Lĩnh

  GVCN G1.4

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục tiểu học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Cử nhân Quản lí Giáo dục - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Trình độ B Tin học, Chứng chỉ trình độ B Anh Văn
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế Á Châu
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Hoàng Thị Huyên

  GVCN G1.5

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản
  • 2 năm kinh nghiệm tại trường AES

 • Trương Thị Bích Loan

  GVCN G1.6

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES
  • Chứng nhận tham gia Workshop về STEAM

 • Đào Ngọc Xuân

  GVCN G2.1

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin Học - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Mai Thanh Tuyền

  GVCN G2.2

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - ĐH Tiền Giang
  • Chứng chỉ TOEIC 360
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy - học
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy BCIS, 1 năm kinh nghiệm giảng dạy AES

 • Trần Thị Thảo Vy

  GVCN G2.3

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Công nghệ thông tin
  • 6 năm kinh nghiệm tại BCIS

 • Lê Thị Ngọc Kiều

  GVCN G2.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Phạm Thị Thảo Nguyên

  GVCN G2.5

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • Chứng chỉ Tin học Trình độ A
  • 04 kinh nghiệm giảng dạy
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Diễm Trinh

  GVCN G2.6

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - ĐH Sài Gòn
  • Chứng chỉ TOEIC 580
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy - học
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Đức Hiền Vi

  GVCN G3.1

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Cử nhân Cao đẳng Sư phạm Tiểu học - Trường CĐSP Bình Thuận
  • Chứng nhận GV dạy giỏi cấp huyện (Hàm Tân - Bình Thuận) từ năm học 2009-2010
  • 13 năm kinh nghiệm giảng dạy. 6 năm kinh nghiệm giảng day tại AES

 • Bùi Thị Lin

  GVCN G3.2

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ C
  • Chứng chỉ Tin- Trình độ B
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường TH-THCS Hồng Ngọc
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Hồ Kim Ngân

  GVCN G3.3

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại Học Cần Thơ
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin Học - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Thùy Trinh

  GVCN G3.4

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Vũ Thị Phương

  GVCN G3.5

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • 01 kinh nghiệm giảng dạy tại trường Quốc tế Á Châu
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BCIS

 • Huỳnh Thị Diễm Trinh

  GVCN G3.6

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A.
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Bùi Thanh Trúc

  GVCN G3.7

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Giang

  GVCN G4.1

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Cử nhân Xã hội học – Trường Đại học KHXH&NV TP. HCM
  • Chứng chỉ quản lí trường tiểu học
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ ƯDCNTT trong dạy học
  • Chứng chỉ Tin học - Trình độ B
  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Nguyễn Thị Thu Hương

  GVCN G4.2

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Hương

  GVCN G4.3

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin- Trình độ B
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường TH- Lê Quý Đôn Hà Nội
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Trần Thị Phường

  GVCN G4.4

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng -Trình độ A
  • 02 năm kinh nghiệm tại AES

 • Nguyễn Thị Hồng Hường

  GVCN G5.1

  • Thạc sĩ Quản lí Giáo dục - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Cử nhân khoa Giáo dục Tiểu học - Trường ĐH Sư phạm thành phố HCM.
  • Chứng chỉ Tiếng Anh: Toefl ITP 450
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - trình độ B
  • 2 năm giảng dạy tại trường công lập
  • 8 năm giảng dạy tại trường Vstarschool - quận 7

 • Lưu Bảo Uyên

  GVCN G5.2

  • Cử nhân ngành giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • Chứng chỉ Tin học trình độ A
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Minh Đẩu

  GVCN G5.3

  • Cử nhân khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • -Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Học quận 1
  • 04 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Trịnh Hoài Sơn

  GVCN G6.1 - Toán

  • Cử nhân ngành sư phạm Toán - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • 17 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Kiều Giang

  GVCN G6.2 - Ngữ Văn

  • Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ Văn – Trường Đại học sư phạm TPHCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1 (CEFR)
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Bùi Thị Vân Anh

  GVCN G6.3 - GDCD

  • Cử nhân ngành Sư phạm Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Tiếng Anh IELTS 5.0
  • Chứng chỉ hoàn thành khoá học Intel ứng dụng trong giảng dạy
  • Kinh nghiệm 04 năm giảng dạy tại AES

 • Trần Thị Như Mai

  GVCN G7.1 - Sinh Học

  • Cử nhân ngành sư phạm Sinh học - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học : ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Thị Phương Tâm

  GVCN G7.2 - Ngữ Văn

  • Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2 (Khung Châu Âu CEFR)
  • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Quốc Anh

  GVCN G8.1 - Toán

  • Cử nhân Sư phạm Toán học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2
  • Chứng chỉ tin học cơ bản - tin học văn phòng nâng cao
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Lê Hoàng Phúc

  GVCN 9.1 - Địa Lý

  • Cử nhân sư phạm Địa Lí - Trường Đại học Đồng Tháp
  • Chứng chỉ Tiếng Anh B1
  • Chứng chỉ A Tin học
  • 01 năm kinh nghiệm trợ giảng môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 • Nguyễn Thị Kiều Mến

  GVCN 7.3 - Lịch Sử

  • Cử nhân sư phạm Lịch sử -Trường Đại học Đồng Tháp
  • Chứng chỉ Tiếng Anh B1
  • Chứng chỉ A Tin học

 • Phạm Ngọc Vàng

  GVCN 8.2 - Công Nghệ

  • Cử nhân Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp
  • Chứng chỉ tiếng Anh B1
  • Chứng chỉ tin học căn bản
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Chamalé Khữu

  GVCN 10.1 - Lịch Sử

  • Cử nhân Lịch Sử - Trường Đại học Đồng Tháp
  • Chứng chỉ tiếng Anh - B1
  • Chứng chỉ Tin học căn bản

 • Nguyễn Thị Quyên

  GVCN G10.2 - Toán

  • Cử nhân Sư phạm Toán học - Trường Đại học Vinh
  • Chứng chỉ tin học - Ứng dụng CNTT cơ bản
  • Chứng chỉ tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng nhận tham gia Trường hè Toán học, do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức
  • Chứng chỉ " Dạy học theo định hướng STEAM trong chương trình giáo dục phổ thông"
  • 01 năm kinh nghiệm giảng dạy, công tác tại trung tâm STEAM

 • Kha Khung Hiệp

  GVCN 11.1 - Vật Lý

  • Cử nhân sư phạm vật lí - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Cử nhân vật lí học chuyên ngành hạt nhân nguyên tử - Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
  • Chứng chỉ ứng dụng Arduino vào dạy học STEM của Sở giáo dục TP.HCM
  • Chứng nhận nternet of Thing (IOT) - Ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học của Sở giáo dục TP.HCM
  • Chứng chỉ " Dạy học theo định hướng STEAM trong chương trình giáo dục phổ thông"
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học service learning stem của ĐH Khoa học tự nhiên
  • 2 năm kinh nghiệm giảng Vật Lí tại trường AES

 • Nguyễn Hoàng Sơn

  GVCN 12.1 - Toán

  • Cử nhân Toán Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Toán - Trường ĐH KHTN TPHCM
  • Thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Toeic 710
  • Chứng chỉ Năng lực tiếng Anh tương đương cấp độ B1 - Trường ĐHSG
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Ngô Thị Ngọc An

  GVCN 12.2 - Sinh Học

  • Cử nhân Sư phạm Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp - Đại học Cần thơ
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học service learning stem của ĐH Khoa học tự nhiên
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

 • Trần Thị Bích Loan

  GV Ngữ Văn - CDCD

  • Thạc sĩ Ngữ Văn - Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam - Trường
  • Đại học Đồng Tháp
  • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn - Trường Đại học Đồng Tháp
  • Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1
  • Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THCS Trần Thị Nhượng

 • Tạ Thị Trương

  GV Ngữ Văn

  • Cử nhân Ngữ Văn Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • Chứng chỉ tin học văn phòng loại B
  • Chứng chỉ Tiếng Anh loại B
  • 06 năm kinh nghiệm giảng dạy, trong đó là 02 năm kinh nghiệm ở AES

 • Nguyễn Trần Mai Linh

  GV Tin học

  • Cử nhân Sư phạm Tin học – Trường Đại Học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh B1 CEFR
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tin học
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy STEM tại trung tâm và trường công lập

 • Trần Công Hoài Long

  GV Tin học

  • Cử nhân Toán - Tin Học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên HCM
  • 7 năm kinh nghiệm giảng dạy Toán + Tin học THPT
  • 3 năm dạy học tại AES
  • Chứng chỉ Lego Education Wedo 2.0

 • Trần Thị Thùy Lam

  GV Hóa học - Công nghệ

  • Cử nhân sư phạm Hóa học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
  • Chứng chỉ tiếng Anh B2 (CEFR)
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B

 • Hà Đức Hậu

  GV Makerspace

  • Cử nhân Sư phạm Vật lý - Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
  • Chứng chỉ tiếng Anh - B1
  • Chứng chỉ tin học căn bản
  • Chứng nhận hoàn thành khóa học IoT - Internet of Thinking - ứng dụng arduino xây dựng chủ đề dạy học của Sở GD
  • Chứng nhận tham gia Workshop về STEAM
  • Chứng nhận tham gia Tập huấn giáo viên chương trình GLOBE
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Huỳnh Thị Kiều Oanh

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử nhân Đại Học Tài Chính Marketing-Chuyên ngành Thương Mại Quốc Tế
  • Chứng chỉ giảng dạy TKT
  • Ielts 7.5
  • 2 năm kinh kiệm giảng dạy anh văn tại Trường Anh Ngữ Nam Đô

 • Hồ Thị Kim Thoa

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử Nhân Sư Phạm Tiêng Anh - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Bằng IELTS 6.0 (2016)
  • Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin vào Giảng Dạy
  • Chứng chỉ Tiếng Pháp Cơ bản
  • Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy Tiếng Anh trong đó:
  • + 2 năm dạy ở Trung Tâm Dương Minh, 1 năm ở Trung tâm Đông Phương Mới, từng là giáo viên dạy Tiếng anh và phiên dịch tại Trường Mầm Non Cánh Diều…
  • + Kinh nghiệm 1.5 trợ giảng tại trường Quốc Tế Mỹ (AIS)
  • + Kinh nghiệm 1 năm làm việc tại AES

 • Vũ Thị Phương Linh

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử nhân loại giỏi Ngôn Ngữ Anh, chuyên ngành Biên -Phiên Dịch- Trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân văn
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ Tiếng Trung-Trình độ trung cấp(HSK3)
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)- Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM
  • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tại trung tâm Anh ngữ American Academy Vietnam (AMA)
  • Kinh nghiêm 1 năm giảng dạy tại trung tâm ngoại ngữ Bách Khoa English
  • Kinh nghiệm 1 năm biên dịch và phiên dịch tại Hello Bacsi và Du học Đồng Thịnh
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy tiếng Anh tại AES

 • Trần Bảo Ngọc

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử nhân loại giỏi Ngôn Ngữ Anh - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)- Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM
  • Chứng chỉ MOS EXCEL & MOS WORD
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy tại trung tâm Toán và Anh Ngữ Eyelevel- Daekyo Vietnam
  • Kinh nghiệm giảng dạy 2 năm tại AES

 • Nguyễn Xuân Lộc

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - IELTS 6.5 (7/2018)
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)- Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM (Loại Xuất Sắc)
  • 3 năm kinh nghiệm trợ giảng (2 years: IELTS SPEAKING COURSE and 1 year: IELTS WRITING COURSE)
  • 2 năm kinh nghiệm tại AES
  • Tình nguyện viên thuộc ban Nghiên cứu và Đánh giá tác động của Tổ chức ECO VIETNAM GROUP

 • Trần Thanh Tuyền

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Sàii Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - IELTS 7.5 (07/2020)
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng Tiếng Anh (ILA Việt Nam)
  • Gia sư trực tuyến hệ thống Lang Master

 • Nguyễn Thục Quỳnh Anh

  GV Toán Tiếng Anh Pearson

  • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh- Trường Đại học Mở-TP.HCM
  • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (TKT)- Hội đồng khảo thí Trường Đại Học Cambridge
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tiếng Anh tại trường Quốc Tế IPS
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh nước ngoài tại trường Quốc Tế BIS
  • Kinh nghiệm 4 năm trợ giảng tại trường Quốc Tế AIS
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy Tiếng Anh tại trường AES

 • Nguyễn Thị Như Quỳnh

  Giáo Viên Tiếng Anh

  • Cử nhân Ngữ văn Anh- Trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM
  • Chứng chỉ Toeic - 835
  • Chứng chỉ TESOL - The American TESOL Institute
  • Chứng chỉ ứng dụng tin học cơ bản
  • Hơn 2 năm giảng dạy tại trung tâm Anh ngữ, 3 năm làm giáo viên trợ giảng tại
  • trường Quốc tế Mỹ kiêm trợ lí chuyên gia tâm lí học giáo dục
  • 1 năm kinh nghiệm tại AES

 • Đinh Thị Uyên

  GV Mỹ Thuật

  • Cử nhân sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh- Trình độ B
  • Chứng chỉ tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Nguyễn Đăng Khôi

  GV Mỹ Thuật

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật - Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Thuận
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Cao Thị Minh Phụng

  GV Mỹ Thuật

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Bùi Ngô Mai Ngân

  GV Mỹ Thuật

  • Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại Học Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B2
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Trần Vinh Hiển

  Giáo Viên Thể Dục

  • Cử nhân Sư phạm ngành Giáo dục thể chất - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
  • Chứng chỉ Tiếng Anh - Trình độ B1
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES

 • Nguyễn Thị Ái

  Giáo Viên Thể Dục

  • Cử nhân Huấn luyện viên Bóng đá - Trường Đại học Thể Dục Thể Thao TPHCM
  • Chứng chỉ Huấn luyện viên Gym - Aerobic - Kick Boxing
  • Chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ A
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Quốc Tế TIS
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hệ Thống Trường Liên Cấp Tuệ Đức
  • 4 năm kinh nghiệm quản lý Gym, Hồ bơi và giảng dạy Kick Boxing

 • Dương Quốc Vương

  Giáo Viên Thể Dục - GDQP

  • Chuyên ngành Giáo Dục Thể Chất trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao Tp. Hồ Chí Minh
  • Chuyên ngành Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
  • Huấn luyện viên Võ Thuật Karate-do (Huyền đai đệ tam đẳng) - Trung tâm Đào tạo Huấn luyện viên Võ thuật Việt Nam
  • Dược sĩ trung học - Cao đẳng Y - Dược Hồng Đức
  • Huy chương vàng hạng cân 60kg giải trẻ Karate-do năm 2002 Bình Dương mở rộng
  • Kinh nghiệm 15 năm giảng dạy

 • Phan Khánh An

  GV Bơi Lội

  • Chuyên sâu giáo dục bơi lội từ cơ bản đến nâng cao
  • Bằng huấn luyện viên bơi lội và cứu hộ AUSTSWIM
  • Chứng chỉ HLV toàn quốc
  • Chứng chỉ HLV bơi và cứu hộ liên đoàn thể dục thể thao dưới nước TPHCM
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện hồi sức tim phổi và sử dụng máy sốc tim ngoài cơ thể
  • 20 năm kinh nghiệm giảng dạy bơi tại các trường đại học và trung học phổ thông và cơ sở

 • Vũ Việt Trung

  Giáo Viên Bơi Lội

  • Cử nhân Chuyên ngành giáo dục thể chất-Trường Đại Học Sư Phạm TDTT hồ chí minh
  • Bằng huấn luyện viên bơi lội AUSTSWIM
  • Chứng chỉ cứu hộ của liên đoàn thể dục thể thao dưới nước
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện hồi sức tim phổi và sử dụng máy sốc tim ngoài cơ thể
  • Chứng chỉ tiếng anh trình độ B
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường AES

 • Dương Chí Thành

  Giáo Viên Bơi Lội

  • Cử Nhân chuyên nghành giáo dục thể chất Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Chứng nhận hướng dẫn dạy bơi ban đầu, liên đoàn thể thao dưới nước
  • Chứng chỉ cứu hộ liên đoàn thể thao dưới nước
  • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy tại AES

 • Carly Cook

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân danh dự - Ngành Miễn dịch học và Vi sinh, ĐH Strathclyde, Glasgow (2012)
  • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL 120 giờ, XploreAsia, Vietnam
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm giảng dạy tại trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Hà Nội
  • Giáo viên tại các trường mầm non và các trung tâm ILA tại Hà Nội

 • Stefania Stipa

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân Ngôn ngữ, Văn học và Nghiên cứu liên văn hóa, ĐH Florence, Ý
  • Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh TEFL - Học viện TEFL Anh Quốc
  • Chứng chỉ giảng dạy Yoga - Sivananda Yoga, Ấn Độ
  • Kinh nghiệm làm việc:
  • 3 năm gia sư tại Paris, Pháp
  • 1 năm Trợ giảng tại Melbourne, Úc
  • 1 năm giáo viên tiếng Anh tại AES, Việt Nam

 • Lauren Hutchinson

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử Nhân Ngôn ngữ Anh, DdaH Edge Hill, 2018
  • Chứng chỉ giảng dạy 180 giờ TEFL
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm

 • Michel Ciers

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Thạc sĩ Quàn trị Kinh doanh, Tài chính và Quản lý rủi ro - ĐH Ghent (Bỉ)
  • Chứng chỉ TEFL - Bridge
  • 1 Năm kinh nghiệm chương trình sau giờ học STEM - Young Engineers - TP. HCM
  • 4 tháng dạy Tiếng Pháp cấp tốc - CIS - TP.HCM

 • Guillaume Villain (William)

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Thạc sĩ Hệ thống Điện tử Cài đặt
  • 3 năm kinh nghiệm Kỹ sư
  • Chứng chỉ giảng dạy 120 giờ - TEFL
  • Kinh nghiệm giảng dạy (tiểu học): 2,5 năm, Việt Nam

 • Giuseppe Mineo

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân (Danh dự) Biên kịch cho Phim và Truyền hình – ĐH Bournemouth, Anh
  • Cambridge CELTA (Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh)
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế tại Cộng hòa Czech và Vietnam
  • 5 năm kinh nghiệm làm phim và viết kịch bản trước khi giảng dạy

 • Binh Tran

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân Khoa học - Đại học New Hampshire
  • Chứng chỉ giảng dạy Americorps
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Mỹ
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy ở Việt Nam

 • Andrea Tonini

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Thạc sĩ Khoa học - Xã hội (Trung Quốc và Thị trường mới nổi) – ĐH Nottingham, Nottingham, Anh
  • Cử nhân Khoa học - Xã hội học (Trung quốc học), ĐH Napoli “L’Orientale”, Napoli, Ý
  • Chứng chỉ TESOL
  • Chứng chỉ DILS-PG II (Tiếng Ý như ngôn ngữ thứ 2)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm

 • Maciej Gorczycki

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Thạc sĩ Tổ chức và quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế Poznan, Ba Lan
  • Cử nhân kinh doanh quốc tế tại Đại học kinh tế Poznan, Ba Lan
  • Chứng chỉ TESOL chứng nhận giáo viên tiếng anh của Trường Anh ngữ London, Luân Đôn, Anh quốc
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm giảng dạy quốc tế, 2 năm giáo viên ESL tại Việt Nam

 • Mykhaylo Vakula (Misha)

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Thạc sĩ (Chuyên gia) ngành Quan hệ Kinh Tế Quốc tế, ĐH Uzhhorod National, 2014
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: CELTA 120 giờ, Prague, Cộng hòa Séc, tháng 10/2017
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm giảng dạy ESL tại trung tâm ngoại ngữ tại Ukraine, 1 năm cố vấn và đào tạo giảng dạy giáo dục không chính quy (bao gồm dạy tiếng Anh) tại Pháp và hơn 2 năm giảng dạy ESL tại trung tâm ngoại ngữ ILA, TP.HCM, Việt Nam

 • Alexandra Leontyeva

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân Sư phạm, Đại học sư phạm Moscow State, 2018
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: TEFL 180 giờ (bao gồm 30 giờ ngữ pháp nâng cao và 30 giờ giảng dạy học sinh trẻ)
  • Kinh nghiệm làm việc: 2 năm làm việc tại Việt Nam, 1 năm tại Trung Quốc, 4 năm tại Nga

 • Christopher Howley

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân tiếng Anh và Lịch sử, ĐH Limerick, 2018
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: Trình độ 3 TEFL
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 tháng tại trường trung học quốc gia Irish và 1 năm tại Tổ chức giáo dục EMG, TP.HCM

 • Wayne McMahon

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân ngành truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp) tại ĐH RMIT, 2018
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: TEFL 120 giờ, MyTEFL
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm giảng dạy tại trung tâm APAX Leaders, TP.HCM

 • George Henderson

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân lịch sử, ĐH Towson, Baltimore, MD, Mỹ
  • Chứng chỉ TESOL, TEFL International, TP.HCM
  • Kinh nghiệm giảng dạy:
  • 1 năm giảng dạy lớp 9 nghiên cứu xã hội, trường trung học Patterson, Hệ thống trường Công lập Baltimore City
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy từ lớp 1-5, trường VAS, TP.HCM
  • 13 năm dạy tiếng Anh giao tiếp, Trung tâm VUS, TP.HCM

 • Laura Jane Byrom

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân ngành Tâm lý học, Đại học Central Lancashire, 2012
  • Chứng chỉ TOEFL 120 giờ, Trung tâm đào tạo ngôn ngữ Global
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 1,5 năm làm việc tại Hàn Quốc, 1 năm tại Đài Loan, 2 năm tại Việt Nam, một vài tháng tại Tây Ban Nha (Trại hè tiếng Anh) và ở Úc (Cao đẳng MIT)

 • Sinead McCarthy

  Giáo Viên Quốc Tế

  • Cử nhân ngành Văn hóa học và Nhiếp ảnh, (Bằng danh dự hạng nhất niên khóa 2013-2017) Học viện Nghệ thuật, Thiết kế và Công nghệ, Dublin, Ireland, 2017
  • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: TEFL (150 giờ, TEFL Graduate Ireland)
  • Kinh nghiệm giảng dạy:
  • Giáo viên tiếng Anh, Học viện DTP, trung tâm ngoại ngữ APAX Leaders

 • Lê Khả Tú

  Trợ Giảng

  • Cử nhân Tiếng Anh - Trường Đại học sư phạm TP.HCM
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng tại AES

 • Huỳnh Châu Thúy Vi

  Trợ Giảng

  • Ngôn ngữ anh trường công nghệ thông tin Gia Định Tp.HCM
  • 1 năm kinh nghiêm trợ giảng tại AES

 • Phạm Thị Bích Như

  Trợ Giảng

  • Cử nhân Tiếng anh - trường đại học Sài Gòn
  • Chứng chỉ TESOL - The American TESOL Institute
  • 2 năm kinh nghiệm trợ giảng và giảng dạy
  • 1 năm kinh nghiệm tại AES

 • Bùi Thị Ngọc Trương

  Trợ Giảng

  • Cử nhân sư phạm Tiêng Anh Trường Đại học Phú Yên
  • Chứng chỉ IELTS 5.5
  • 0,5 năm kinh nghiệm làm giáo viên và trợ giảng tại anh ngữ Planet

 • Nguyễn Thị Hiên Nhiên

  Trợ Giảng

  • Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy tại Liên Việt Úc
  • Kinh nghiệm 2 năm tại AES

 • Nguyễn Thị Thúy Anh

  Trợ Giảng

  • Cử nhân sư phạm Anh văn, trường Đại Học Sư Phạm Vinh
  • 17 năm kinh nghiệm giảng dạy
  • Giáo viên môn Tiếng Anh :
  • 1 năm tại trường cấp 2 Tây Sơn, Gò Vấp, HCM
  • 5 năm tại trường cấp 2 Nguyễn Du, Quận 1, HCM
  • 1 năm tại trường BCIS, Quận 7, HCM
  • Giáo viên trợ giảng:
  • 4 năm tại trường CIS, Quận 7, HCM
  • 6 năm tại trường BCIS, Quận 7, HCM

 • Nguyễn Thị Lương

  Trợ Giảng

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh tại trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn
  • Chứng chỉ TESOL tại Oxford Seminars
  • Chứng chỉ IELTS 6.0 (01/2016)
  • Chứng chỉ tiếng Trung trình độ B
  • 4 năm giảng dạy tiếng Anh
  • 2 năm trao đổi văn hoá Mỹ
  • 1 năm trợ giảng tại AES

 • Hoàng Thị Thu Trinh

  Giáo Viên Âm Nhạc

  • Cử nhân Sư phạm Âm nhạc- Trường ĐH Sài Gòn
  • Chứng chỉ Tiếng Anh B
  • Trình độ A Tin Học và Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học"
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THCS Kiến Thiết, quận 3
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tại AES