Đội ngũ lãnh đạo

 • Ian Wilson

  Giám đốc điều hành

  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, ĐH New England, Úc, 1998
  • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982
  • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
  • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
  • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)
  • Kinh nghiệm lãnh đạo: 34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo - Khối 12)

 • Joe Ly

  Giám đốc chương trình Quốc tế

  • Chứng chỉ giảng dạy, ĐH Australian Catholic, Úc, 2016
  • Cử nhân Tài chính ứng dụng, Đại học Macquarie, Úc, 2011
  • Các chứng chỉ / thành tựu khác:
  • Chứng chỉ Giảng dạy TESOL, TP.HCM, Việt Nam, 2020
  • Thuộc TOP 5 (5%) toàn quốc khóa học Toán Cao cấp và Chuyên sâu trong chương trình Đại học, NSW, Úc, 2008
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Giáo viên Toán và Khoa học từ lớp 7-12, Úc, 3 năm
  • Chuyên gia Toán cơ bản và nâng cao lớp 11 và 12.

 • Nguyễn Văn Đạt

  Hiệu phó Trung học

  • Thạc sĩ Địa lý chuyên ngành Kinh tế-xã hội, ĐH SP Tp.HCM, 2012
  • Cử nhân Sư phạm Địa lý, ĐH Đồng Tháp, 2009
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
  • Chứng chỉ Dạy học theo Dự Án, 2016
  • Chứng chỉ nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy, 2017
  • 02 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học (Đại học Đồng Tháp)
  • 08 năm kinh nghiệp giảng dạy tại Trường Quốc tế Canada
  • Nguyên Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Địa BCIS từ năm 2013-2019
  • 01 năm kinh nghiệm Phó Hiệu Trưởng AES

 • Trần Thúy Duyên

  Hiệu Phó Tiểu Học

  • Cử nhân sư phạm Địa lí, Đại học Sư phạm TP.HCM
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
  • Chứng chỉ Lãnh đạo và quản lí Giáo dục, Đại học Newcastle, Úc
  • Chứng chỉ nâng cao ứng dụng CNTT trong giảng dạy
  • Chứng chỉ IELTS 7.0
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hệ thống trường Quốc tế Canada
  • Nguyên Tổ trưởng chuyên môn khối Trung học trường Song ngữ Quốc tế Canada

 • Jennifer Hodgson

  Giám đốc Phúc lợi học sinh và Điều phối viên đời sống học đường

  • Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) ĐH McGill, Canada, 2009 - chuyên ngành chính (Tâm lý học); chuyên ngành phụ ( Khoa học Hành vi và Marketing)
  • Chứng chỉ Tham vấn sức khỏe tâm lý con người - KULeuvinX
  • Chứng chỉ TESOL (140 giờ chuyên ngành Tiếng Anh thương Mại) – Oxford Seminars
  • Kinh nghiệm làm việc Kinh Doanh và Quảng cáo – Canada: 4.5 năm
  • Kinh nghiệm giảng dạy (Thái Lan, Ý, Việt Nam): 4 năm
  • Kinh nghiệm quản lý - Việt Nam: 1 năm

 • Phạm Thị Hoài Phương

  Hiệu phó Trung học

  • Thạc sĩ Quản lý, Đại học Greenwich, Anh, 2017
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
  • 03 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Quốc tế Canada