Đội ngũ lãnh đạo

 • Ian Wilson

  GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

  • Thạc sĩ Quản lý Sư phạm, ĐH New England, Úc, 1998
  • Cử nhân Sư phạm, ĐH Edith Cowan, Western Australia, 1982
  • IB Workshops: Quản trị, Phần 1, 2014
  • Chứng chỉ Diploma in Law của Ban Tuyển sinh pháp lý nghề nghiệp (LPAB), ĐH Sydney, Úc, 2006
  • Chứng chỉ sau ĐH ngành Luật, ĐH Wollongong, Úc
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 6 năm (từ mẫu giáo đến lớp 6 ở Úc và Malaysia, lớp 7-10 ở Úc)
  • Kinh nghiệm lãnh đạo:34 năm với các vị trí Giám đốc, Thanh tra Hội đồng giáo dục, Hiệu trưởng (Mẫu giáo - Khối 12)

 • Jonathan Iliffe

  Phó Giám đốc điều hành

  • Thạc sĩ Giáo dục - Đại học Queen's, Canada
  • Cử nhân Giáo dục - Đại học Nipissing, Canada
  • Cử nhân Khoa học - Đại học Brock, Canada
  • Chứng nhận Hiệu trưởng Ontario, Đại học Lakehead, Canada
  • Chuyên gia giảng dạy ngôn ngữ Anh ESL Specialist
  • Chứng nhận Tú tài Quốc tế mục 1 và 3
  • Chứng nhận Giáo viên Ontario số 623421
  • 8 năm kinh nghiệm giảng dạy quốc tế
  • Giám đốc chương trình hè 2017,2018 của hệ thống CISS

 • Nguyễn Thị Kim Ngân

  Hiệu Phó Tiểu học

  • Cử nhân Sư phạm tiếng Anh- ĐH Ngoại Ngữ Huế
  • Chứng chỉ quản lý giáo dục, ĐH Sư Phạm Hà Nội 2
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ
  • Kinh nghiệm 01 năm làm trưởng phòng học vụ tại E-Study
  • Nguyên Trợ lý Hội đồng quản trị và Hội đồng lãnh đạo hệ thống Trường quốc tế Canada
  • 01 năm kinh nghiệm Phó Hiệu trưởng trường AES