Admission Process

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo đúng thời hạn quy định của nhà trường hoặc chậm nhất là 7 ngày sau khi phụ huynh đã đóng đủ các khoản phí. Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu nhà trường)
  • Giấy khám sức khỏe
  • Bản sao giấy chứng nhận đã tiêm chủng (đối với Mầm non)
  • Bản sao giấy khai sinh (trích lục), hoặc Bản dịch khai sinh có công chứng (nếu là người nước ngoài)
  • Bản sao Hộ khẩu, hoặc Bản sao Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)
  • Bản gốc Học bạ/ Report Card
  • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với Trung học cơ sở)
  • Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở tạm thời (đối với Trung học phổ thông)
  • Giấy giới thiệu chuyển trường (đối với học sinh chuyển trường trừ học sinh các lớp đầu cấp (vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10)

Lưu ý:

a) Hồ sơ nhập học của học sinh phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định nhà trường.

b) Kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh trong giai đoạn trước khi xin về trường do phụ huynh cung cấp sẽ được bộ phận Tuyển sinh kiểm tra, đánh giá tính chính xác và trung thực.

Mời quý vị phụ huynh liên hệ với các nhân viên phòng tuyển sinh theo thông tin sau để được hướng dẫn cụ thể

 Hotline : (028) 37.612.345 - Ext 1234

 

CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN