Bản tin AES News tháng 8-9/2018

30/09/2018

Mời bạn cùng điểm lại những tin tức nổi bật nhất cùng bản tin AES News tháng 8-9/2018
- Sự kiện AES Open House 25/8/2018
- Ra mắt Hội đồng học sinh AES năm học 2018-2019
- Trung Thu 2018 tại AES
- Những dự án bảo vệ môi trường dưới góc nhìn của học sinh AES