CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC TẠI AES

12/06/2018

  •    Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 7/7/2018-19/7/2018
  •    Thời hạn công bố kết quả xét tuyển học bổng: 24/7/2018
  •     Danh sách học sinh được cấp học bổng sẽ được niêm yết tại trường Albert Einstein.

1.    Điều kiện được tham gia dự tuyển:

  •    Học sinh đạt học sinh giỏi liên tục 2 hoặc 3 năm liền tính đến năm học 2017-2018, hạnh kiểm tốt và có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL, CERF, Cambridge...), các giải thưởng lớn về học thuật trong và ngoài nước (cấp thành phố/ tỉnh trở lên).
  •     Học sinh có giải thưởng lớn (các giải thưởng quốc gia, quốc tế) về âm nhạc, nghệ thuật, thể thao có học lực đạt loại khá trở lên, hạnh kiểm tốt.

2.    Tiêu chí xét duyệt Học bổng

2.1   Học sinh từ khối 6 đến khối 9:

Các học sinh dự tuyển học bổng sẽ tham dự kỳ thi tiếng Anh do trường Albert Einstein tổ chức:

Loại học bổng

Học lực

Hạnh kiểm

Điểm thi đầu vào môn Tiếng Anh

(thang điểm tối đa 100)

Học bổng 100%

Giỏi

Tốt

90-100

Học bổng 50%

Giỏi

Tốt

85-89

Học bổng 40%

Giỏi

Tốt

80-84

Học bổng 30%

Giỏi

Tốt

75-79

Học bổng 20%

Giỏi

Tốt

70-74

Nhà trường xét duyệt học bổng dựa trên điểm thi đầu vào môn tiếng Anh, điểm trung bình chung của năm học 2017-2018, lấy từ cao đến thấp.

Học sinh có các giải thưởng trong và ngoài nước về học thuật và âm nhạc, thể thao, nghệ thuật là lợi thế khi xét tuyển.

2.2    Học sinh từ khối 10 đến khối 12

Nhà trường xét duyệt học bổng dựa trên kết quả học tập của năm học 2017-2018, số năm đạt học sinh giỏi liên tục tính đến năm học 2017-2018, các giải thưởng học thuật, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao….

Loại học bổng

Học

 lực

Hạnh kiểm

Số năm liên tục đạt Học

sinh giỏi

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS (**)

Giải thưởng trong và ngoài nước là lợi thế khi xét tuyển


Học bổng 100%

 

Giỏi

 

Tốt

 

3

 

6.0 trở lên

Giải Nhất, Nhì các cuộc thi Học sinh giỏi cấp thành phố trở lên và các giải thưởng khác

Học bổng 50%

Giỏi

Tốt

3

5.5-6.0

Giải Ba các cuộc thi Học sinh giỏi cấp thành phố trở lên và các giải thưởng khác

Học bổng 40%

Giỏi

Tốt

3

5.0-5.5

Giải Khuyến khích các cuộc thi

Học sinh giỏi cấp thành phố trở lên và các giải thưởng khác

Học bổng 30%

Giỏi

Tốt

3

5.0-5.5

Các giải thưởng khác

Học bổng 20%

Giỏi

Tốt

2

5.0-5.5

Các giải thưởng khác

(**) Các chứng chỉ tiếng Anh như TOEIC, TOEFL, CERF, Cambridge... được quy đổi điểm tương đương.

Học sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khi nộp hồ sơ dự tuyển có thể tham gia kỳ thi thử IELTS tổ chức tại CIS (CIS là đối tác của Hội đồng Anh về tổ chức các kỳ thi IELTS).

Đối với từng hạng học bổng, nếu số lượng hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu cao hơn số lượng học bổng, nhà trường sẽ xét duyệt theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp các tiêu chí sau: trình độ tiếng Anh, điểm trung bình chung, điểm trung bình của môn Toán và Ngữ văn.

 

3.  Cách thức đăng ký học bổng

_______________________________________________________________________

 Xem thêm thông tin