Có gì tại AES Makerspace hôm nay?

28/02/2018

Sau khi nắm rõ các quy tắc an toàn điện, các bạn được thực hành lắp mạch điện và tìm hiểu sự vận hành của động cơ. Đây là một trong những nền tảng cơ bản giúp các bạn có thể sáng chế những dự án kỹ thuật "không tưởng" trong tương lai của mình.

Giờ ra chơi, một số bạn còn tình nguyện đến Makerspace để giúp thầy chuẩn bị một số mô hình mẫu cho "Lớp học pháp thuật" AES nữa cơ. Makerspace thực sự là một trong những không gian "gây nghiện" nhất của AES đấy.