Hội đồng Học sinh khối Trung học AES 2018-2019

17/10/2018

Trải qua ba tuần tranh cử với hơn 30 cử viên tiềm năng, AES đã bầu chọn ra Hội đồng Học sinh khối Trung học AES năm học 2018-2019 với 15 thành viên.
 
Ban cán sự chủ chốt
- Phạm Song Toàn - Lớp 12.1 - Chủ tịch HĐHS
- Lê Phạm Tú Quỳnh - Lớp 8.2 - Phó Chủ tịch khối THCS
- Nguyễn Hải Long - Lớp 10.2 - Phó Chủ tịch khối THPT
Thành viên
- Nguyễn Hoàng Hải - Lớp 6.1
- Bùi Lê Dân - Lớp 6.2 
- Phạm Minh Tú - Lớp 6.3
- Phạm Xuân Thy - Lớp 7.1
- Bùi Ngọc Tố An - Lớp 7.2
- Phan Trọng Nhật Viên - Lớp 8.1 
- Nguyễn Trần Gia Bảo - Lớp 9.1 
- Huỳnh Thiên Cơ - Lớp 9.2 
- Nguyễn Ngọc Thảo Vy - Lớp 10.1 
- Lê Duy - Lớp 11.1 
- Hồ Nguyễn Bảo Anh - Lớp 11.1 
- Trần Quang Thiên - Lớp 12.1